Bruunetka

9 tekstów – auto­rem jest Bruunet­ka.

* * *

Od kil­ku dob­rych lat,
zat­rzy­mał się dla Ku­by mój świat.
Na początku nie widziałam w Nim żad­nych wad.
Piękny kwiat, duży fiat to wszys­tko jak miłos­ny plagiat.
Skądś to znam , nie wiem jak ,lecz widziałam nie raz.
Jest dla mnie wszys­tkim i to ma znaczenie,
w je­go ciepłych słowach i ges­tach znaj­duję ukojenie...
Mogę mu śmiało po­wie­dzieć, że był,jest i będzie zaw­sze moim naj­większym Marzeniem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 lutego 2014, 21:22

Próżnia w moim ser­cu prze­raża mnie bar­dziej niż dob­ry horror... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 marca 2013, 15:40

Pew­ny siebie mu­si być każdy , aby zais­tnieć w dzi­siej­szym świecie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 marca 2013, 22:39

Nie brak mi ochoty
na Two­je codzien­nie zaloty. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 czerwca 2010, 21:45

Po­każ mi szczęście,które wy­pełnia Two­je wnętrze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 maja 2010, 19:44

Dziś Ty ba­wisz się moimi uczu­ciami.Jut­ro ja będę ba­wic się Twoimi marzeniami. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 maja 2010, 07:41

Żyjesz cały czas w mo­jej głowie i mam nadzieję,że Two­ja dziew­czy­na się o tym nie dowie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 15:21

Ge­neral­nie jest faj­nie,gdy pat­rzysz na mnie...tak zachłannie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 maja 2010, 16:20

* * *

Wejdź kocha­nie w mo­je sny
za­nurz się głębo­ko w nich.
Przed­staw swoją wizję nas,
nie ob­chodzi mnie dziś świat.
Jes­tem tyl­ko Ja i Ty,
w całym sto­sie sza­rych dni. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 maja 2010, 09:22

Bruunetka

Bruunetka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność